Rekordní a zajímavé prodeje
Rekordní a zajímavé prodeje
Rekordní a zajímavé prodeje
Rekordní a zajímavé prodeje
Rekordní a zajímavé prodeje
Rekordní a zajímavé prodeje
Rekordní a zajímavé prodeje
Rekordní a zajímavé prodeje
Rekordní a zajímavé prodeje
Rekordní a zajímavé prodeje
Rekordní a zajímavé prodeje
Rekordní a zajímavé prodeje

Rekordní a zajímavé prodeje

Drazí přátelé, ohlížíme se zpět a hodnotíme rok 2021. Nebyl to rok jednoduchý. Mnohým z nás přinesl spoustu těžkých situací, náročných rozhodnutí či smutných okamžiků.

Naše galerie vstoupila do roku 2021 s odhodláním, novými způsoby nabídky,   který přinesl mnoho úspěšných prodejů a řadu nových klientů. Dařilo se nám jak v privátních prodejích v Apartmánu 427, tak prostřednictvím aukcí na portálu Livebid. Jednou větou, tento rok byl rekordní.

Díky úspěšným aukcím v první polovině roku si nás všiml i tisk a v listopadu vyšel v prestižním časopise Téma rozhovor o naší galerii. Hlavním tématem celého rozhovoru byl grafický list od Bohuslava Reynka „Veronika IV.“. Toto nově objevené dílo nakonec dosáhlo na absolutní rekord za prodej Reynkovy grafiky – 564000,- (vč. aukční přirážky). Ale vezměme to popořadě.

První aukce přinesla též autorský rekord. Zima u Poličky od Gustava Porše našla zájemce za 204000,-

Absolutní cenu za obraz tohoto autora se nám podařilo stanovit ještě jednou v listopadové večerní aukci.

V průběhu roku jsme nabídli mnoho drobných prací Olbrama Zoubka, ale i několik významných děl. 212 cm vysoká Kore -E se prodala za 1500000,-, Cementová Ještě Eva za 360000,-, ale nevětší boj se strhl o Tryptich Kazi – Teta – Libuše, kde nový majitel za tři bronzové sošky zaplatil 1848000,- Což je v přepočtu na jednotlivé cca 70 cm vysoké sošky taktéž nový autorský rekord.

Velmi úspěšný byl i prodej drobného obrázku „Tady hlídám já“ od Libora Vojkůvky za 420000,-.

Ze současných autorů nelze opomenout dva obrazy Ivana Exnera“ Čvrtá cesta“ za 780000,- a drobný obrázek Zámecký park v Pohledu za 210000,-

Obrazy Oldřicha Blažíčka zaujímají v naší nabídce velmi významné místo. V loňském roce jsme nabídli například obrazy Před Bouří na Štramberku, (264000,-), Žehušická obora (492000,-), Stavení v létě (384000,-.

 

V zářijové aukci překvapil obraz Josefa Procházky, Cesta  pod lesem v zimě  za 190000,-.

Podzimní večerní aukce přinesla mnoho zajímavých položek,o některých jsme již hovořili. (Olbram Zoubek, Bohuslav Reynek, Oldřich Blažíček). Ranné komorní dílo od Františka Kavána Podzimní stmívání dosáhlo na 175000,-, rekordně se ale do historie zapsal nejen již zmíněný prodej díla Bohuslava Reynka Veronika IV., ale i barevný dřevoryt Josefa Váchala „Starý rytec“   (156000,-), nebo skleněný objekt od Yana Zoričáka Venuše ( 300000,-).

Celoročně se dařilo také numismatice, která je nedílnou součástí naší nabídky. Neustále rostoucí poptávka táhla nahoru ceny hlavně svatováclavských dukátů, mincí Františka Josefa I., všeobecně všech mincí ražených, nebo platných na území Čech.

Jak jsem říkal již na začátku rok 2021 byl pro Galerii Goltzova tvrz úspěšný.

Přeji si, abychom Vám i v novém roce  2022 dokázali nabídnout mnoho zajímavých a ověřených děl, starožitností nebo mincí.

Děkuji za Vaši přízeň

Mgr. Ladislav Málek

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.